Algemene Voorwaarden Opleiding, Bijscholingen en Klachten Regeling

De kosten voor de opleiding KIDSYOGA worden per jaar vastgesteld en zijn te verkrijgen op aanvraag. Er is een uitgebreide brochure waarin inhoud en praktische informatie te vinden zijn. Wilt u deze ontvangen mail dan naar info@kidsyoga.nl of bel 0317-617555

Aanmelding voor de opleiding geschiedt door het invullen en opsturen van een aanmeldingsformulier. Na acceptatie is uw plaats definitief na ontvangst van de aanbetaling. Restitutie van de aanbetaling omdat u afziet van deelname is mogelijk tot 2 maanden voor de start van de opleiding, maar altijd met vermindering van €50. daarna is restitutie niet mogelijk. De volledige kosten moeten betaald zijn voor de opleiding start. De exacte data hiervan worden gecommuniceerd per mail. Gespreide betaling is mogelijk na overleg.

De Kidsyoga opleiding is intensief en 1 geheel. Bij ziekte of het missen van cursusdagen om andere redenen kan er geen certificaat worden afgegeven. Bij het missen van 1 dag of deel ervan wordt gezocht naar een oplossing, d.m.v inhaaldag bij volgende opleiding en/of het maken van extra opdrachten. Bij het missen van 2 of meer dagen moet de opleiding gestopt worden en overnieuw begonnen worden. De kosten voor de opleiding worden in dat geval niet terugbetaald en Kidsyoga is niet verplicht de deelnemer een plaats te geven bij een volgende opleiding.

Er zal altijd naar een oplossing/ mogelijkheid worden gezocht, maar er is geen verplichting van de kant van Kidsyoga en mocht een cursist in dat geval deel willen nemen aan een volgende opleiding of de opleiding op een andere manier af willen ronden dan kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn.

Na succesvol afronden van de opleiding kan de cursist het logo van kidsyoga gebruiken met toestemming.

Na succesvol afronden van de opleiding kan de cursist gratis vermeld worden op het docenten netwerk onderdeel van www.kidsyoga.nl

Kinderyoga docent is een onbeschermd beroep. Er is geen wettelijke grond of vaststaande normering. Daarom zet Kidsyoga haar eigen standaard en werkt aan kwaliteit bewaking. Alleen gediplomeerde docenten mogen het logo gebruiken

Mocht Kidsyoga het geven of uitvoeren van de opleiding niet na kunnen komen dan is Kidsyoga verplicht het resterende cursusgeld terug te betalen, of een alternatief te bieden wat acceptabel is voor de cursist.

De opleiding en bijscholing gaan door bij een minimum van zes aanmeldingen. Mocht de opleiding niet doorgaan dan zal dit uiterlijk drie weken voor aanvang van de opleiding worden gecommuniceerd. Geïnteresseerden krijgen dan automatisch een plaats op de volgende opleiding. Bij bijscholingen of workshops is dit twee weken voor aanvang.

Al het cursusmateriaal is eigendom van Kidsyoga en blijft eigendom, dwz tekst en illustraties zoals uitgedeeld in hand-outs. Dit is voor de cursist en mag niet gekopieerd of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van Kidsyoga.

De Kidsyoga opleiding is gericht op en ontwikkeld voor volwassenen met yoga ervaring die zich in wil zetten om yoga en yoga technieken toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren. Deelname betekent dat u de idealen en werkwijze van Kidsyoga onderschrijft en loyaal bent naar de organisatie toe. De opleiding mag niet gebruikt worden om een eigen opleiding te starten. Toelating op de opleiding gebeurt na beoordeling van het inschrijvingsformulier. Bij twijfel zal Femmy Brug een gesprek met u voeren.

Bijscholingen: Kidsyoga organiseert verschillende bijscholingen en workshops. Prijzen verschillen en staan op de website.

Restitutie voor bijscholingen: bij annulering van de deelnemer is restitutie van het volledige bedrag mogelijk tot 10 dagen voor aanvang. Daarna niet meer, wel kan er iemand anders in jouw plaats gaan.

Klachten regeling. Heeft u een klacht neem dan z.s.m contact op. Kidsyoga zal er alles aan doen om uw klacht te bespreken en tot een goede oplossing te komen.

Als dit niet lukt kunt u zich vervolgens wenden tot de Vereniging van Yogadocenten Nederland waarbij Femmy Brug is aangesloten. www.vyn.nu