KIDSYOGA is ontstaan vanuit een diepe wens om de waardevolle filosofie en wetenschap die yoga is, in haar totale vorm aan te bieden aan kinderen en jongeren. Dit op een eigentijdse, dynamische manier die past bij het kind en de leeftijdsfase.

 

De inspiratie voor dit werk komt vanuit de Satyananda yoga traditie, en de pedagogiek van Maria Montessori en Rudolf Steiner. Kinderen opvoeden in vrede en verbondenheid.

Doelstelling:

  • Het promoten en ontwikkelen van kinderyoga en yoga voor tieners . De organisatie zet zich in om yoga toegankelijk te maken voor ieder kind.
  • Het promoten van yoga in het onderwijs. Kidsyoga heeft een netwerk van kinderyoga docenten die beschikbaar zijn om yoga aan te bieden op school. 
  • Kidsyoga wil een overkoepelende organisatie zijn die goed opgeleide kinderyoga docenten verenigt, zodat we samen kunnen werken aan een groter doel.
  •  Kidsyoga staat garant voor goed opgeleide kinderyoga docenten.

Onder netwerk is een overzicht van gediplomeerde kidsyoga docenten te vinden.