Tijd en locatie

Lokatie: Montessorischool, Wageningen  

Donderdag: 17.15 - 18.05 uur: 12 -16 jaar
 

Start weer op 28 september meld je aan